franzkafka.webgarden.cz

Myslíte, že Franz Kafka žil pouze v Praze, zajímala ho jen práce a psaní? Zkuste jít se mnou proti času a uvidíte, že ho bavilo cestování, aeroplány, vegetariánství a zdravý životní styl.

Výmar a jeho Kafka

Výmar, Německo

Nyní i dříve: Goethes-Garten Haus

Park an der Ilm

1912


Zvláštní město tenhle Výmar, těžko říct, proč vždy tak lákal spisovatele a výtvarníky. Už Goethe objevoval jeho kouzlo, aby se od něj vzápětí odtrhnul. Škoda že je jeho životopis příliš obsáhlý, než abych vám mohla přiblížit těch sedm set stran a jeho mnohá dobrodružství.


Zjednodušeně řečeno Goethe patřil k povinnému základu vzdělání. Nejinak tomu bylo u Kafky. A právě proto se Franz s Maxem v roce 1912 rozjeli do Výmaru. Stejně jako mnohokrát předtím nechali se vést stopami slavných. V Paříži je inspiroval jejich milovaný Flaubert a jeho kniha Citová výchova, ve Výmaru to byl Goethe, ve Vídni smutnivý Grillparzer.


Ve Výmaru si prohlédli slavný Goethe Haus, prošli se půvabným parkem v blízkosti Výmaru a otevřeli branku ke Goethově zahradnímu domu (Goethes-Garten Haus, pozn. autorky)


Dlouhá cesta k hotelu Chemnitius. Až jsme ztráceli odvahu. Hledání plováren. Přidělují nám trojdílné apartmá. ...V noci ke Goethovu domu. Ihned ho poznáváme. Žlutohnědá barva celku. Citelný podíl celého našeho předešlého života na momentálním dojmu. Temnota oken neobydlených pokojů. Světlá busta Junony. Dotýkáme se zdï.“ (FK, deníky z cest, str. 69)

Goethův dům. Reprezentační místnosti. Zběžný pohled na pracovnu a ložnici. ...A ta zahrada, od Goethovy smrti neustále v růstu.“ (FK, deníky z cest, str. 70)


Dnešní Výmar se zřejmě velmi podobá tomu na přelomu století. Stále zde vládne zvláštní poklid, "narušovaný" studenty staronové školy Bauhausu. Zvláštní je, že z takového místa se člověku vůbec nechce odjíždět, protože málokde by našel takhle příjemnou kombinaci města a přírody v těsné blízkosti.