franzkafka.webgarden.cz

Myslíte, že Franz Kafka žil pouze v Praze, zajímala ho jen práce a psaní? Zkuste jít se mnou proti času a uvidíte, že ho bavilo cestování, aeroplány, vegetariánství a zdravý životní styl.

Kde začal příběh?

Pro ty, které zajímá nejen Franz Kafka, ale také to, odkud přišla jeho rodina vřele doporučuji výlet ke Strakonicím, kde je malá vesnička Osek a židovský hřbitov s náhrobkem Jakoba Kafky. 

Právě tam žil Franzův dědeček a vyrůstal Franzův otec Hermann. Právě  v tomhle místě, kde být Židem bylo opravdu těžké (nemohl se oženit, jak by chtěl, nemohl studovat, co by chtěl, to byly zákony které v 19. století stále ještě platily).

Malý Hermann a později ten velký Franzův otec. Myslíte, že to je hodně daleká cesta? Však ano, Hermann ušel velký kus cesty z téhle zapadlé vesničky až do vlastního obchodu na nejlepším místě v Praze, na Staroměstském náměstí. Zcela jistě ho to stálo hodně úsilí a odříkání, protože tahle cesta zaručeně není jednoduchá. Horší je, že se tahle vůle musela někde odrazit. Ano, asi nebyl dostatečně citlivý, jak by si možná Franz představoval, ale rozhodně to nebyl krutý a nesmlouvavý člověk, jak si ho mnozí představují. Dobrým zdrojem pro změnu názoru jsou tyto  knihy:

Alena Wagnerová, "V ohnisku nepokoje", nakladatelství Prostor

František Xaver Bašík, "Vyučil jsem se u Kafků", nakladatelství Prostor

Anthony Northey, "Mišpoche Franze Kafky", nakladatelství Primus

Všechny tři knihy jsou výborné pro pochopení mnohých souvislostí, které utvářely život rodičů a prarodičů Franze Kafky. Doufám, že i vám se budou líbit stejně jako mě a ubude další stereotyp o krutém otci a hodném synovi.

Dalším důležitým zdrojem, kde lze najít spoustu informací o Kafkovi a hlavně o jeho zálibě v cestování je kniha: Deníky z cest, které obsahují záznamy Franze Kafky a Maxe Broda. Oba přátelé si zapisovali historky během společných cest a pak si je navzájem předčítali na terasách hotelů. Franzovy zápisky jsou opravdové vizuální lahůdky, krátké a stručné, a přesto si lze velice dobře představit nejrůznější detaily. Zato Maxův deník je skoro hotová reportáž. Když je položíme vedle sebe můžeme vidět ten krásný rozdíl, který je rozděluje a spojuje zároveň. Stejně jako oba přátele.

úryvek se vztahuje k návštěvě Luzernu při jejich dlouhé prázdninové cestě napříč Švýcarskem, Itálií a Francií.

ukázka z Franzova deníku:

 

V Luzernu objev herny. 1 fr. Entrée. 2 dlouhé stoly. Skutečné atrakce se člověku špatně popisují, protože se to musí dít před doslova očekávajícími posluchači. U každého stolu uprostřed vyvolavač, se dvěma dohlížeči po obou stranách. Nejvyšší sázka 5 f. „Žádáme Švýcary, aby dali přednost cizincům,l protož hra je určena k zábavě hostí“ Jeden stůl s koulí, jeden s koníkem.

ukázka z Maxova deníku:

Rozpomeneme se na to, co jsme po celou dobu měli v povědomí – že se v Luzernu hraje. - Zaplatíme 1 frank entrée a vejdeme do místnosti, která je ve směru ode dveří uprostřed prázdná, zatímco po obou stranách stojí dlouhé skupiny lidí. U stěn sedí jiní, čekají, jedna stará dáma spí. Každá z těch dvou skupi nlidí se shlukla okolo jednoho stolu, který vlastně sestává z pěti částí, uprostřed s koulí nebo koníkem, po obou stranách jsou stoly rozdělené takto“ a následuje Maxova načrtnutá kresba stolu.