franzkafka.webgarden.cz

Myslíte, že Franz Kafka žil pouze v Praze, zajímala ho jen práce a psaní? Zkuste jít se mnou proti času a uvidíte, že ho bavilo cestování, aeroplány, vegetariánství a zdravý životní styl.

Kafkův Liberec

Liberec

Nyní: restaurace Ananda, dříve restaurace Thalisia

Frýdlantská 12

1911


Zájem o zdravý životní styl se u Kafky projevoval důsledným dodržováním nejrůznějších pravidel. Jednalo se hlavně o zdravou životosprávu a cvičení. Záměrně vyhledával ubytování, kde se mohl vegetariánsky stravovat nebo kde byla v dosahu vegetariánská restaurace. Mnohé z nich mají v názvu společné jméno Thalisia nebo též Thalysia. Většinou to byly restaurace s malým knihkupectvím a případně také přednáškovým sálem. Zkrátka takové malé vegetariánské centrum. Jen pro ilustraci, v Praze, na přelomu století, fungovalo třináct takových restaurací. Žádná bizarní záliba pár nadšenců, ale oblíbený a hlavně levnější způsob stravování, který nabízel alternativu ke klasické české kuchyni knedlíků a kynutých buchet.


Také v Liberci si mohl Kafka zajít na své oblíbené jídlo do Thalisie, když skončil obchůzku továren a návštěvu expozitury, liberecké pobočky svého zaměstnavatele. Jídelní lístek Thalisie byl rozhodně lákavý, jak napovídá Kafkův dopis sestře a švagrovi:


Živím se zde brusinkovým mlékem, herkulem, plněnou kapustou, ovocnou polévkou a jinými dobrými věcmi a lituji Vás, že mi to ani nemůžete závidět.“ (FK, dopisy rodině, str. 16)


Majitelkou Thalisie byla Amalie Gebhardtová, která propagovala nejen zdravý životní styl, ale také ženská práva. Stejně jako ostatní propagátoři vegetariánství i ona měla v Liberci mnoho odpůrců. Její strávníci si sice zdravá jídla pochvalovali, zato ostatní restauratéři skřípali zuby, protože jim přetahovala strávníky. V roce 1912 tak musela svůj podnik zavřít. Na místě bývalé Thalisie funguje od roku 2003 opět vegetariánská restaurace, tentokrát pod názvem Ananda.