franzkafka.webgarden.cz

Myslíte, že Franz Kafka žil pouze v Praze, zajímala ho jen práce a psaní? Zkuste jít se mnou proti času a uvidíte, že ho bavilo cestování, aeroplány, vegetariánství a zdravý životní styl.

Kafka na venkově Siřem

Asi nejzajímavější místo, které můžete v současné době vidět a vypovídá o Kafkově životě na venkově je vesnička Siřem. Slabou hodinku od Prahy, v nádherných chmelařských kopcích, schovaná před světem a vynoří se jen, když k ní zabloudíte s jasným cílem.

Kafka v téhle vesnici bydlel téměř nepřetržitě od podzimu 1917 do jara 1918. Přišel do Siřemi na pozvání své sestry Ottly. Když se Kafka dozvěděl o tom, že má nevyléčitelnou nemoc všichni mu říkali, ať jede na zotavenou do vyhlášených sanatorií. Jenže řízením osudu se rozhodl jinak a snad i správně. Rozjel se k Ottla, která spravovala rodinný statek. Bylo mu s ní asi mnohem lépe než v uzavřeném prostředí sanatorií. Tehdejší Siřem byla česko-německá vesnička, která žila hlavně z pěstování chmele. Však i hlavní budovou Siřemi je barokní sýpka na obilí a chmel. Stojí nad vesnicí a hrdě se rozhlíží po kraji.

My s Janem jsme do Siřemi přijeli poprvé létě 2005. Hlavním člověkem, který nás po kraji provázel, byl Roman Daniš. Naprosto neuvěřitelný nadšenec, který organizuje jednu akci za druhou. Kromě jiného taky oslavy Kafkova narození 3. července v prostorách sýpky. Ohromeně jsme procházeli touhle vesnicí a nestačili se divit. Všechno vypadá, jako by se čas nepohnul ani o krok. Velké statky, které pamatují dávnou slávu. Malá uzavřená království.

Další cesta do Siřemi byla už mezinárodní. Vypravili jsme se s našimi přáteli Hans-Gerd Kochem, Věrou Koubovou a Reinerem Stachem. Cílem bylo identifikovat dům, kde vlastně Kafka bydlel. Z jeho deníkových záznamů se to dá vyčíst jen obtížně, v korespondenci jsou informace víc než zmatené. Takže bylo opravdu nad čím přemýšlet. Prošli jsme celou Siřemi, zjistili jsme kde byla tenkrát trafika, kde obuvnictví, kde statek nejbohatších sedláku, ale odpověď stále nepřicházela.