franzkafka.webgarden.cz

Myslíte, že Franz Kafka žil pouze v Praze, zajímala ho jen práce a psaní? Zkuste jít se mnou proti času a uvidíte, že ho bavilo cestování, aeroplány, vegetariánství a zdravý životní styl.

Životopis FK

1883

3. července se v Praze narodil Franz Kafka. Byl nejstarším synem Hermanna Kafky a Julie, rozené Lowyové. Dva Franzovi bratři zemřeli brzy po narození.

1889

22. září se narodila Franzova sestra Elli, provdaná Hermannová. Kafka začíná chodit do německé chlapecké školy v Masné ulici v Praze.

1890

25. září se narodila Franzova sestra Valli, provdaná Pollaková.

1892

29. října se narodila Franzova sestra Ottla, provdaná Davidová.

1893

Kafka začíná chodit na německé Staroměstské gymnázium v Paláci Kinských.

1901

V srpnu dovolená na Norderney a Helgolandu. Po neúspěšných pokusech studovat chemii začíná Franz Kafka studovat na Německé univerzitě v Praze práva.

1902

V létě prázdniny v Liběchově a Třešti, u strýce Siegfrieda Lowyho. Přátelství s Hedwig Weiler.

1904

Začátek práce na Popisu jednoho zápasu (verze A)

1905

Začátky celoživotního přátelství s Maxem Brodem, jehož znal od roku 1902. Přátelství s Oskarem Baumem a Felixem Weltschem.

1906

18. června je Kafka promován na doktora práv. V srpnu píše Svatební přípravy na venkově.

1907

V říjnu začíná pracovat v pojišťovně Assicurazioni Generali.

1908

V březnu vychází v časopise Hyperion soubor krátkých próz Rozjímání. V červnu se rodina stěhuje z Celené 3 do Mikulášské, nyní Pařížská ulice. V červenci začíná Kafka pracovat jako pomocný úředník v pražské Dělnické úrazové pojišťovně.

1909

Počátkem léta si začíná psát Deníky, které si s klesající intenzitou vede až do června 1923. 4. až 14. září podniká s Maxem a jeho bratrem Ottou cestu do Rivy u jezera Garda, 11. září přijede do italského městečka Brescia, aby viděl leteckou přehlídku. Své dojmy popíše v textu Aeroplány v Brekcii.

1910

8. až 17. října Kafka cestuje s Maxem a Ottou do Paříže. 3. až 9. prosince Kafkova cesta do Berlína, kde je mj. nadšen Reinhardtovou režií Hamleta. V polovině prosince se Franzova nejstarší sestra Elli provdá za Karla Hermanna.

1911

30. ledna až 7. února služební cesta do Frýdlantu. 25. až 28. dubna cesta do severních Čech, setkání s vegetariánským „guru“ Moritzem Schnitzerem ve Varnsdorfu.

26. srpna až 13. září cesta s Maxem napříč Švýcarskem. Počátek cesty v Curychu, dále pokračovali do Luzernu, Lugana, Milána, Stresy a svou cestu zakončili opět v Paříži. Kafka začíná číst pražský sionistický časopis Selbstwehr a zajímá se o východožidovskou divadelní společnost, která v Praze hostuje. Pořádá divadelní představení v jidiš, počátek přátelství s hercem Jizchakem Lowym. V prosinci se Kafka podílí na založení rodinné továrny na výrobu osinkového zboží v Praze, na Žižkově.

8. prosince se narodil Ellin syn, Felix. V zimě začíná vznikat román Nezvěstný (Amerika).

1912

28. června až 6. července cesta s Maxem do Lipska a do Výmaru, spojená s návštěvou goethovských a schillerovských památných míst.

13. srpna se Kafka u Brodových rodičů seznamuje se svou první snoubenkou, Felicí Bauerovou. 14. srpna zaslal do lipského nakladatelství Rowohlt rukopis Rozjímání.

V noci z 22. na 23. září píše povídku Ortel. 8. listopadu se narodila Ellina dcera Gerta. 7. listopadu střet v rodině kvůli továrně na osinkové zboží, v níž se Ottla postaví na stranu rodičů. 17. listopadu začíná Kafka pracovat na povídce Proměna. 10. prosince začíná nakladatelství Rowohlt expedovat Kafkovu první knihu.

1913

11. ledna se Kafkova sestra Valli vdává za Josefa Pollaka. 2. února se žení Max Brod. 1. března se Kafka stává vicesekretářem Dělnické úrazové pojišťovny. 22. – 24. března setkání s Felicí v Berlíně. 7. dubna začátek zahradnické práce v Tróji. 10. až 12. května Kafka opět navštěvuje Felici v Berlíně a seznamuje se s její rodinou. 24. května vychází knižně Topič. 6. až 14. září jede Kafka na pojišťovnický kongres ve Vídni, navštívil také sionistický kongres. Z Vídně pokračuje přes Terst do Benátek, Verony, Desenzana a Rivy, kde prožívá milostný vztah se „Švýcarkou“.

8. až 9. listopadu je Kafka na návštěvě u Felice v Berlíně. 18. listopadu se Kafkova rodina stěhuje do tzv. Oppeltova domu na Staroměstském náměstí.

1914

13. dubna se Kafka zasnubuje s Felicí, oficiální zásnuby jsou 1. června. 27. až 29. června pobývá s Otto Pickem v umělecké kolonii Hellerau u Drážďan. 12. července Kafka ruší zasnoubení s Felicí v berlínském hotelu Askanischer Hof.

13. až 26. července dovolená v Lübecku a Travemünde, poté pokračuje do dánského Marielyst. Kafka uvažuje o odchodu z úřadu a o spisovatelské dráze. V srpnu je prohlášen za neschopného vojenské služby. Bydlí v Bílkově ulici v bytě své sestry Valli, která se po mobilizaci svého muže stěhuje k jeho rodičům do Českého Brodu.

Kafka začíná pracovata na románu Proces. Od září bydlí v Nerudově, dnešní Polské, v bytě sestry Elli, která se po mobilizaci svého muže stěhuje do bytu svých rodičů. 5. až 18. října si Kafka bere dovolenou, aby mohl román dokončit. V této době vzniká také povídka V trestanecké kolonii a jedna z kapitol románu Nezvěstný.

27. října se obnovuje korespondence s Felicí. V prosinci píše Kafka Obřího krtka.

1915

V únoru Kafka začíná psát povídku Blumfeld, starší mládenec. Od února do března bydlí ve vlastním podnájmu v Bílkově ulici. V druhé polovině března si najímá pokoj v Dlouhé ulici, kde zůstává až do února 1917.

V dubnu se doprovází sestru Elli za jejím mužem do maďarského Nagy-Mihály. 3. června je Kafka odveden, ale pojišťovna ho vyreklamuje. Koncem června pobývá s Felicí v Karlových Varech. V říjnu dostává Carl Sternheim Fontanovu cenu, obnos s ní spojený však předává na návrh Franze Bleie Kafkovi. Začátkem prosince vychází Proměna.

1916

8. až 10. října doprovází Ottlu na služební cestě do Karlových Varů. Společná dovolená s Felicí ve dnech 2. až 13. července v Mariánských Lázních. Na přelomu října a listopadu vychází samostatně Ortel. Kafkovo čtení z prózy V kárném táboře v Mnichově, kam za ním přijede Felice. V listopadu přenechává Ottla Franzovi domek, který si pronajala ve Zlaté uličce, na Pražském hradě. Zde Kafka až do května 1917 po večerech pracuje, vznikají tu povídky ze sbírky Venkovský lékař.

1917

Kafka si pronajímá dvoupokojový byt v Schonbornském paláci, kde píše od března do srpna. V dubnu opouští Ottla otcův obchod, ve kterém do té doby pracovala a odchází do Siřemi, aby se tam starala o statek svého švagra Karla Hermanna. Začátkem července se Kafka podruhé zasnubuje s Felicí, s níž 11. až 19. července podniká cestu do uherského Aradu, nyní na území Rumunska. V noci z 12. na 13. srpna má Kafka první záchvat chrlení krve. Dává výpověď z bytu a z domku ve Zlaté uličce. Bydlí v Ottlině pokoji v bytě rodičů až do července 1920. Lékaři diagnostikují plicní tuberkulózu. Kafka dostává zdravotní dovolenou. 12. září odjíždí k Ottle do Siřemi, kde zůstává až do dubna 1918. 22. listopadu se Ottla svěřuje otci, že Franz má tuberkulózu. Koncem prosince pobývá Kafka v Praze. 25. prosince Kafka formálně ruší zasnoubení s Felicí s poukazem na svou nemoc.

1918

Kafka žádá o penzionování. Dělnická úrazová pojišťovna mu však dovoluje pouze prodloužení zdravotní dovolené. 6. ledna odjíždí zpět do Siřemi, v doprovodu Oskara Bauma. 2. května nastupuje do práce. V srpnu a v září pomáhá Ottle hledat zemědělskou školu, do které by se omhla zapsat. Sám se věnuje zahradničení v Tróji a při ozdravném pobytu v Turnově, v září 1918. V listopadu se Ottla zapíše do Zimní zemědělské školy ve Frýdlantu. 27. listopadu se uskuteční první oficiální návštěva Ottlina přítele, Josefa Davida, v Kafkově rodině. Od 30. listopadu je Kafka na zdravotní dovolené v penzionu Stüdl v Želízech, nedaleko Mělníka. Zůstavá až do 22. prosince.

1919

Počátkem roku má Ottla problémy s rodiči, kteří jsou proti jejímu sňatku s Josefem Davidem. Její přítel je totiž křesťan a nemá zajištěné postavení. 22. ledna odjíždí Kafka znovu do Želíz, kde se setkává s Julií Wohryzkovou, dcerou pražského ševce sluhy v synagoze, s níž se v polovině září zasnoubí.

25. března se Felice vdává za berlínského obchodníka Moritze Marasse. V říjnu se Kafka seznamuje v jedné kavárně s Milenou Pollakovou-Jesenskou, která po setkání žádá o svolení překladu jeho textů do češtiny. Na podzim podniká neúspěšný pokus oženit se s Julií Wohryzkovou. V listopadu jede Kafka opět do Želíz, kde se seznámí s Minze Eisner, s níž si dopisuje až do její svatby v roce 1923. V polovině listopadu píše Kafka nikdy neodeslaný Dopis otci.

1920

V únoru vzniká sbírka forismů On. Začátkem dubna odjíždí Kafka na léčebný pobyt do Merana, kde bydlí nejprve v hotelu Emma a poté v penzionu Ottoburg v Untermais. Začíná intenzivní korespondence s Milenou. Setkají se ve Vídni, kde Milena žije a jsou spolu od 29. června až do 4. července. V dubnu vychází v Kmeni české vydání Topiče, koncem dubna vychází také Venkovský lékař. 15. července se Ottla vdává za Josefa Davida. Kafkovo krátké setkání s Milenou se uskuteční 14. až 15. srpna v příhraničním Gmündu. 18. prosince Kafka nastupuje na léčebný pobyt v Matliarech ve Vysokých Tatrách, kde zůstane do konce srpna 1921.

1921

V lednu se Kafka rozchází s Milenou. V Matliarech se seznamuje se studentem medicíny, Robertem Klopstockem. 27. března se narodila Ottlina dcera Věra. 26. srpna se Kafka vrací do Prahy a o tři dny později nastupuje do práce. Začátkem října předává Mileně své Deníky. V listopadu v Praze podstupuje systematickou léčebnou kúru. Sepisuje první verzi závěti, v níž po Brodovi žádá zničení písemné pozůstalosti.

1922

V lednu se Kafka nervově zhroutí. Odjíždí na léčení do Špindlerova Mlýna. V únoru je v zaměstnání povýšen do funkce vrchního tajemník. Koncem ledna začíná psát Zámek, v květnu píše Umělce v hladovění. Koncem června odjíždí s Ottlou a Věrou na letní pobyt do Plané nad Lužnicí. K 1. červenci je penzionován. Koncem srpna se opět nervově hroutí, protože má zůstat po Ottlině odjezdu sám v Plané. V následujícím období píše Výzkumy jednoho psa. V listopadu píše druhou verzi závěti.

1923

Kafka začíná znovu intenzivně studovat hebrejštinu. Pod vlivem Hugo Bergmana, který se na čtyři měsíce vrátil do Prahy k přednáškám o Palestině, Kafka uvažuje o emigraci do Palestiny. U Kafky sílí příklon k sionistickému myšlení.

10. května se narodila Ottlina dcera Helena. Začátkem července jede Kafka s Elli a jejími dětmi do Müritz u Baltského moře, kde zůstává do 9. srpna. V Müritz se Kafka seznamuje s Dorou Diamantovou, která pochází z ortodoxní židovské rodiny z Východu. V srpnu a v září je Kafka s Ottlou na léčení v Želízech. 23. září odjíždí do Berlína a usazuje se s Dorou v berlínské čtvrti Steglitz. Od listopadu pravidelně dochází na Vysokou školu židovské vědy a navštěvuje přednášky o Talmudu. Koncem listopadu ho přijede navštívit Ottla.

1924

1. února se Kafka s Dorou stěhují do čtvrti Zehlendorf. Koncem února se Kafkův stav rychle zhoršuje. Strýc Siegfried na Kafku naléhá, aby odjel na léčení do sanatoria. 17. března odjíždí spolu s Dorou a Maxem do Prahy. Zde vzniká povídka Zpěvačka Josefína aneb Myší národ. 5. dubna Kafka odjíždí do rakouského sanatoria Wienerwald, nedaleko Vídně. 10. dubna se přesouvá na univerzitní laryngologickou kliniku dr. Hajeka ve Vídni. 19. dubna přejíždí do sanatoria dr. Hoffmanna v Kierlingu na předměstí Vídně. Lékaři považují Kafkův stav za beznadějný. O nemocného se kromě Dory stará také Robert Klopstock, přítel z Matliar. Před 12. květnem dostává Kafka negativní odpověď Dořina otce na žádost o její ruku, o níž podle všeho požádal během pobytu v Kierlingu. 3. června Kafka umírá.

11. června je pochován na židovském hřbitově v Praze-Strašnicích.

 

Zdroj: Franz Kafka "Dopisy rodině", nakl. F. Kafky v Praze 2005